ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРАВНИЧО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

16.01.2019

 

З нагоди 60-річчя доктора історичних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії історичних наук, АН Вищої школи України та
Української академії політичних наук Богдана Івановича Андрусишина

Конференція ювілейна 1 200 x 150У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення», організована спільно з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса та Громадської організації «Феміда» з нагоди 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії історичних наук, АН Вищої школи України та Української академії політичних наук Богдана Івановича Андрусишина. Проведення Конференції стало чудовою нагодою для фахівців у галузі історії, права, політології, філософії зібратися разом та поділитися науковими здобутками, вивчити досвід та обмінятися думками стосовно вирішення проблем українського державотворення. Відкрив роботу Конференції та представив її поважних гостей доктор історичних наук професор, декан факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова Б.І. Андрусишин.

 Фотогалерея...

2019 ювілейна конверенція 2 200 x 150

З вітальним словом до учасників Конференції та ювіляра, а також з доповіддю на тему: Державна освітня політика у законодавчому вимірі» виступив ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор В. П. Андрущенко, який відзначив, що у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулося наукове становлення та професійне зростання Б. І. Андрусишина, тут він пройшов шлях від студента до доктора історичних наук, професора, академіка. Багато зусиль доклав професор Б. І. Андрусишин до створення на базі соціально-гуманітарного факультету, який він очолив 1998 р., нової структури в НПУ імені М. П. Драгоманова – Інституту політології, соціології та права, а згодом факультету політології та права, який є правонаступником соціально-гуманітарного факультету створеного у жовтні 1992 р. Факультет політології та права є єдиним подібним в Україні навчальним підрозділом, своєрідним навчально-науковим комплексом, де на високому професійному рівні і з урахуванням новітніх досягнень юридичної, політологічної та державно-управлінської науки готуються юристи, політологи та менеджери публічного управління ХХІ століття. Вперше в Україні студенти факультету крім базової фахової підготовки отримують кваліфікацію викладача правознавства та політології для ЗВО. Саме на це спрямовує перспективи факультету Б. І. Андрусишин.
У подальшому модератором заходу виступив проректор з наукової роботи НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Г. М. Торбін.

2019 ювілейна конференція 3 200 x 1502019 ювілейна конференція 4 200 x 150Зі словами привітань до учасників Конференції також звернулися директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор                        Ю. С. Шемшученко; заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. М. Майборода; директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор      О. Л. Копиленко; ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України В. П. Коцур; ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор І. Є. Цепенда; генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» П. О. Кривонос; надзвичайний та Повноважний Посол України              І. М. Турянський та ін.

2019 ювілейна конференція 5 200 x 150

Робота Конференції здійснювалася у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням молодих вчених, аспірантів та докторантів.
Працювали чотири секції:
Секція 1 «Право»,
Секція 2 «Історія»,
Секція 3 «Політологія та державне управління»
Секція 4 «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін».

2019 ювілейна конференція 6 200 x 1502019 ювілейна конференція 7 200 x 150З доповідями на пленарному засіданні Конференції виступили видатні вчені, історики, правники та політологи, зокрема, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік АН ВШ України В. Г. Пилипчук; завідувач відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Н. М. Оніщенко; провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік Української академії політичних наук, АН Вищої школи України, доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко;  заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України, академік Академії наук вищої школи України Я. С. Калакура; завідувач кафедри історії України НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор В. Й. Борисенко; завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України В. М. Даниленко; завідувач кафедри історії України і філософії Київського національного лінгвістичного університету,  доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук                     Ю. І. Терещенко; завідувач кафедри історії світового українства  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор В. І. Сергійчук та ін.

2019 ювілейна конференція 8 200 x 150На адресу учасників конференції та ювіляра надійшли численні вітальні листи, подяки, відзнаки та нагороди:
- Вітальний Лист від Міністерства освіти та науки України за підписом заступника Міністра М.В. Стріхи;
- Подяка ректора НПУ імені М.П. Драгоманова В.П. Андрущенка;
- Кубок «Кращому декану Б.І. Андрусишину» та Вітальна адреса від студентів факультету політології та права, які вручив Голова Студентського парламенту факультету, студент 4 курсу Мирон Стан;
- «Почесний Знак ГДІП» – презентував генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» П. О. Кривонос;
2019 ювілейна конверенція 9 200 x 150- Почесна грамота Асоціації українських правників за підписом Президента Асоціації В. В. Костицького;
- Почесна грамота від Національної спілки краєзнавців України, а також Ювілейна медаль «90 років журналу «Краєзнавство»;
- Вітальний лист від Голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України О.М. Яцуня;
- Вітальний лист від ректора Київського університету права НАН України, професора, Заслуженого юриста України Ю. Л. Бошицького;
«Орден Григорія Сковороди» – найвища відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;
- Вітальний лист від декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, професора І. К. Патриляка;
- Диплом лицаря Ордену «Кліо»;
- Медаль «За відродження України» від Всеукраїнського об’єднання «Країна»;
- Подяка від Київської Малої академії наук учнівської молоді та ін. (детальніше у фотогалереї).

2019 ювілейна конференція 10 200 x 1502019 ювілейна конференція 11 200 x 150

На Конференції були присутні проректори НПУ імені М.П. Драгоманова та декани факультетів.
Загалом у роботі Конференції взяли участь понад 130 учасників з різних куточків країни – Львова, Івано-Франківська, Переяслав-Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Запоріжжя, Києва та ін.
За результатами роботи готується до публікації науковий збірник матеріалів Конференції.
Оргкомітет щиро дякує всім учасникам та поважним гостям Конференції та запрошує до подальшої співпраці!

Заступник декана з наукової та виховної роботи
факультету політології та права
НПУ імені М.П. Драгоманова,
кандидат юридичних наук,
вчений секретар конференції
О. Я. Кархут