Абітурієнту

Навчання в інституті здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

        - бакалавр;
        - спеціаліст;
        - магістр.

Інститут готує фахівців за такими спеціальностями: