2019 рейтинг студентів на академічну стипендію 200 x 147

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ
факультету політології та права
за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р
для призначення академічної стипендії
на І семестр 2019-2020 н.р.

 

2 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Вайнбергер Вікторія Андріївна 88.04
2. Ткаченко Єлизавета Олександрівна 82.89
3. Коробченко Інна Сергіївна 80.62
4. Шевченко Анастасія Олегівна 78.79
5. Агаподченко Аліна Олександрівна 77.84
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Тусюк Ірина Юріївна 75.70
7. Никитенко Тетяна Іванівна 74.38
8. Севрук Ольга Костянтинівна 67.94
9. Андросович Світлана Адамівна 62.77

 

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 2 особи,
ліміт стипендіатів – 1 особа

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Голобородько Вікторія Ярославівна 83.52
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
2. Логвинчук Єгор Антонович 71.17

 

3 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Гоцуляк Ольга Олександрівна 94.21
2. Юхимович Марина Іванівна 91.21
3. Чорномаз Анастасія Ігорівна 91.21
4. Батюк Аліса Олександрівна 90.25
5. Клімова Ірина Анатоліївна 88.43
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Коржук Анастасія Олександрівна 85.60
7. Павлійчук Денис Ігорович 80.52
8. Бороденко Анастасія Валеріївна 78.76
9. Штепа Владислав Сергійович 75.28
10. Бородай Юлія Олександрівна 71.26

 

4 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Галенко Тетяна Миколаївна 96.64
2. Міськова Ірина Олександрівна 94.04
3. Кручина Сергій Ігорович 85.40
4. Капля Юлія Сергіївна 85.08
5. Кеба Людмила Анатоліївна 84.25
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Сінчук Анжеліка Артурівна 80.15
7. Угрехелідзе Торніке Юлонович 74.74
8. Горуц Тереза Степанівна 74.52
9. Кашинська Ірина Миколаївна 73.19
10. Карпова Жанна Геннадіївна 72.64
11. Константінов Владислав Олегович 71.52
12. Єремєєв Микита Денисович 66.09

 

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 5 особи,
ліміт стипендіатів – 2 особи

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Рихлюк Ганна Віталіївна 86.07
2. Десятнюк Світлана Олександрівна 83.23
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
3. Умен Вікторія Миколаївна 81.49
4. Черниш Діана Ігорівна 74.04

 

2 р.н. за за освітнім ступенем «Магістр»

Спеціальність 081 «Право» та
Спеціальність 052 «Політологія»*
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Гарбар Олександр Олександрович 94.78
2. Зарічний Ігор Володимирович 87.84
3. Побережник Артем Ярославович 86.84
4. Джигун Максим Ігорович 86.22
5. Мельник Назарій Олегович 84.79
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Сорочинський Олександр Олександрович 84.48
7. Лисенко Анна Олегівна 82.87
8. Пархоменко Віра Ігорівна 80.76
9. Головань Валентина Сергіївна 80.12
10. Канцур Богдана Юріївна 71.91

До рейтингу не включаються студенти, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали 0-59 балів, що відповідає незадовільним результатам навчання. За наказом ректора університету студентам, що набрали 35-59 балів може встановлюватися термін, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не пізніше, ніж до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений термін академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
- мають академічну заборгованість станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом;

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше 35 балів; під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше 60 балів. 9 - здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок під час семестрового контролю; - не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни) до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом.