20-29.05.2019

 

2019 захист магістерських право 200 x 150На факультеті політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбувся публічний захист магістерських робіт студентів другого курсу магістратури спеціальностей «Право» та «Політологія» денної форми навчання.
2019 захист магістерських політологія 200 x 150Магістрам дуже пощастило, адже головами екзаменаційних комісій виступили визначні вчені – директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Національної академії правових наук України Шемшученко Юрій Сергійович (спеціальність «Право») та провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор політичних наук, професор, академік НАН України, академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України Горбатенко Володимир Павлович (спеціальність «Політологія»).
Членами екзаменаційних комісій було відзначено високий теоретичний рівень магістерських робіт та орієнтованість досліджень на практичні потреби сучасності. Студенти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.
12 червня випускникам вже вручать дипломи магістрів.
Вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо їм нових звершень та досягнень!