СЛАВА УКРАЇНІ!!!

Uncategorised

Це посилання на форум веб-порталу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

У даний час кафедра не надає платних послуг щодо консультування, рецензування тощо.

    Кафедра в науково-дослідній роботі дотримується напрямку "Дослідження проблеми гуманітарних наук", однак в межах правових проблем.
    Студенти постійно беруть участь в роботі наукових гуртків, проблемних груп. Статті студентів публікуються в періодичні пресі.
    На кафедрі наявна аспірантура, в якій на даний момент навчається близько 20 аспірантів. Планується відкрити в аспірантурі дві нові спеціальності: по міжнародному праву та конституційному праві. Щороку члени кафедри рецензують до 7 дисертаційних робіт та авторефераті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора юридичних наук.

   План наукової роботи кафедри на 2006-2007 н.р. (31 КБ)

Розділ перебуває на стадії наповнення...

    Кафедра підтримує активні наукові контакти з Інститутом політології, соціології, права НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України та Академією державного управління при Президентові України. Підтримуються постійні наукові та науково-методичні зв’язки між кафедрою та Інститутом системних досліджень Міністерства освіти і науки України, навчально-методичним центром вищої школи АПН України, Інститутом вищої школи Міністерства освіти і науки України.
    Проводиться обмін досвідом з викладачами кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема із професором, доктором політичних наук Цвихом В.Ф., проф., доктором політичних наук Кирилюком Ф.М. (МАУП), викладачами кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка Шляхтуном П.П. (завідувачем кафедри), Коржем М.О. та ін.
    На кафедрі сформовано наукову школу з проблем дослідження етносоціальних основ громадянського суспільства, а також з основних характерологічних дефініцій розвитку громадянського суспільства в Україні. У рамках цієї школи активно працюють зав. каф., доцент Ващенко К.О., асистент Жабінець Н.В., асистент Дмитренко О.С., доц. Дмитренко С.П.
    Завідувач кафедри доц. Дмитренко С. П. займається систематичним дослідженням концептуальних основ політичного прогнозування в Україні та системних зв’язків розвитку політичного середовища та потенційного спрямування політичних пріоритетів суспільних груп, зорієнтованих на активну участь у політиці. Зараз головними аспектами дослідницької проблематики доц. Ващенка К.О. стали принципи та умови розвитку громадянського суспільства в політичному просторі сучасної Україні. Викладачі кафедри враховують у тематичній структурі своїх досліджень аспекти розвитку політичної субкультури та основні теоретичні постула-ти громадянського суспільства. доц. Дмитренко С.П та доц. Туренко В.В. досліджують макропроблеми теоретичного узагальнення структурних компонентів етнічної складової формування громадянського суспільства. Наскрізною проблемою в дослідженнях викладачів кафедри є політико-системна взаємопов’язаність народно-етнічних та соціально-представницьких аспектів громадянського суспільства а також основні принципи внутрішньої агрегативності елементів громадян-ського суспільства та політичного середовища сучасної України.
Науковий напрям кафедри сполітології та державного управління: дослідження проблем гуманітарних наук.
    Проблема: проблема громадянського суспільства та його розвитку Україні.
    Тема: Громадянське суспільство: світовий і український досвід.
    Обсяг друкованої продукції за 5 років – 41,5 др.арк.
2003 р. 9 назв друкованої продукції, обсяг 3,6 др.арк.
2004 р. 17 назв друкованої продукції, обсяг 26,7 др.арк.
2005 р. 12 назв друкованої продукції, обсяг 5,2 др.арк.
2006 р. 8 назв друкованої продукції, обсяг 5,5 др.арк.
2007 р. 1 назва друкованої продукції, обсяг 0,5 др.арк.

    У кінці 2006 року вийшов друком словник „Основи громадянського суспільства” (для студентів вищих навчальних закладів), до участі в якому були залучені майже всі викладачі кафедри соціально-політичних дисциплін. У кінці 2006 року також вийшов друком підручник „Політологія” за редакцією Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. (3-тє видання). До авторського ввійшли 2 викладачі кафедри.
    Окремим структурним напрямком виконання кафедральної теми є дослідження доц. К.О.Ващенка, який досліджує структурні та концептуальні засади політичного прогнозування як явища, що пов’язує політико-прогнозну складову державного управління та соціально-пропозиційну спрямованість до політичного середовища суспільних запитів і потреб. Наскрізною є проблема місця і ролі інформації в системі актуалізації політичної свідомості через аксіологічну модель сучасного українського суспільства. Саме на дослідження цих питань спрямовано тематику теоретичних семінарів кафедри.
    За 5 років захищено дві кандидатські дисертації (ст. викл. Стадніченко О.І. (2004 р.), асист. Жабінець Н.В. (2006 р.).
    Продовжує роботу над докторською дисертацією доцент кафедри Туренко В.В., яка займається проблемами етнополітичного феномену українського радикального націоналізму.
    Кафедра політології та державного управління плідно працює у сфері студентської наукової роботи. Усього при кафедрі діє п’ять проблемних груп (загальна кількість студентів – 40 чоловік).
    На засіданнях проблемних груп під керівництвом викладачів кафедри обговорювалися такі проблеми та наукові концепції:
1.Політичне прогнозування /доц. К.О. Ващенко./.
2.Трансформації політичної еліти в Україні /доц. Дмитренко С.П./.
3.Формування громадянського суспільства в Україні /асист. Дмитренко О.С./.
4.Теоретичні та методологічні засади політичної науки /доц. Туренко В.В./.
5.Формування політичної культури сучасної української молоді /асист Жабінець Н.В./.
    Проводяться комплексні обговорення тем у проблемних групах. Так, наприклад, тема: “Принцип соціокультурної пріоритетності у процесі інформатизації українського суспільства” обговорювалася на засідання трьох проблемних груп, що дало можливість студентам не тільки всебічно вивчити цей принцип, а й зробити висновки щодо проблеми позитивних та негативних наслідків інформатизації різних сфер життя. Окремо ними на засіданнях було виокремлено найважливіші на сьогодні аспекти подальшого розвитку інформаційних процесів в Україні.
    Студенти брали активну участь студентській науковій конференції. До участі в ній були залучені студенти як гуманітарних, так і негуманітарних спеціальностей (загальна кількість учасників – 14 чоловік).
    Як важливу складову студентської роботи, варто відзначити, що на засідання проблемних груп запрошуються політичні діячі. Так, на одне із засідань проблемної групи зі студентів Інституту природничо-географічної освіти під керівництвом ст. викладача Дмитренка С.П., яке відбулося у листопаді 2006 року, присвяченому темі: “Елітарні трансформації та їх парламентська реалізація у виборчих процесах 1999-2002 рр.”, було запрошено Голову Всеукраїнської Громадської організації “Фонд сприяння демократичним виборам”, Голову ЦВК 1997-2004 рр. Рябця М.М. Під час зустрічі відбулося жваве обговорення поставлених проблем та дискусія з приводу окремих питань.
    Практикується проведення Круглих столів. До участі в них залучаються і студенти негуманітарних факультетів. У жовтні 2006 року було проведено Круглий стіл на тему: “Методологічні цілі та теоретичні засади політичного прогнозування” (відповідальний зав. каф., Ващенко К.О.), у грудні 2006 року на тему: “Нові тенденції у розвитку європейської політичної еліти” (відповідальний ст. викл. Дмитренко С.П.), у березні 2007 на тему: „Сучасний політичний лідер: „плюси” та „мінуси” (відповідальний доцу. Туренко В.В.).
    На наступний рік заплановано створення студентського наукового гуртка, до участі в якому буде залучено студентів усіх факультетів.

 
   

Хто на сайті?  

На сайті 284 гостей та користувачі відсутні

   

Випадкове зображення  

Токарчук_портрет_200_x_300.jpg
   

Авторизація