Структура факультету

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують кафедри:
1. Теорії та історії держави і права, завідувач кафедри проф. Огірко Р. С.;
2. Галузевих юридичних дисциплін, завідувач кафедри проф. Стеценко В. Ю.;
3. Правознавства, завідувач кафедри доц. Губань Р. В.;
4. Політичних наук, завідувач кафедри проф. Бабкіна О.В.;
5. Політології та державного управління, завідувач кафедри доц. Дмитренко С. П.;

Навчальний процес забезпечують допоміжні підрозділи:
1. Бібліотека та читальний зал суспільно - політичної літератури.
2. Центр правової допомоги.
3. Центр правової освіти.
4. Криміналістична лабораторія.
5. Центр політичного аналізу і прогнозування.
6. Центр соціологічних досліджень.
7. Кабінет інноваційних технологій соціально - гуманітарної освіти.

При факультеті функціонує громадська організація "Феміда".